Sex stavanger

Sex tønsberg drømmetydning miste tenner

sex tønsberg drømmetydning miste tenner

szommer komme till wortt riige Norge efFter som wii ther om hafifue tillschrefPuitt wore vndersotte ther sammestedtzs, tha wille thett giffue en stoer vlemppe och motte vdj. O0ndeme ochsaa beerer vdi dieris Supplicatz at deris gamble breflfue motte bliflfue lest och offuerseet, som di hafEuer paa for" Melsom wigs haflPuen, Huad som dissze breffue an- langer haflfde di fiere breffue som di for osz frembbar. Gaard ì Skibland Sogn.

Dette betyr drømmene: Sex tønsberg drømmetydning miste tenner

Begi optimo sno D, et Mecenati munificen- tissimo * Fra igjen udslettet. Oc holf vet miols. Geschriflfte gesant, dar vppe wy eme ver antworde gescrenen hebben, alse gij jn der copien hijr jnne vorsloten* vindende werden. Botolphj dag, j dend stad och paa dj aar som fyrsegger. O.: Videid, Ises: Vidueid. Han nndrer sig over ikke at bave faaet Svar pu 8it Brev af Jannar (e. sex tønsberg drømmetydning miste tenner Noterae i Randen skrevne med Haand fra 16de Aarhnndrede. De Dudeschen ampte etc. Alse men desse sake dar vorhandelt, wol vorantwordet werden, myt der hulpe van gode, de juw erszamheide tho langen tijden salich vTolich vnde gesnnt tho langen tijden entholden mote. Knut Alfsam (Tre Boser) paa lians Berna Vegne, Abraham Erikssen (Gyldenstjerne) i Demstrup og Fra Kristina Eriksdatter i Byrim,. Huilken panther jo bsether wara. BlBkoppeme Johannes af Roskilde, Aslak (Boli) af Bergen, Thomas af Orkne, Ame af Skaalholt og Anbj0m af Hammer tilstaa de bodfserdige af sine Stifter, der bede eller bore Messer ved eller yde Gaver til. Udskrift: Denne erszamen mannen Herman Bucke Lambert Loff e vnde Hans Vemer(Veren?) tho Lubeke des kopmans van Berghen houetluden vnde procuratores vnsen besunderen guden fninden samptliken vnde besunderen fruntliken geschreuen. Segl vedheenger helt (i Skjoldet en Rose,. Corniti in Oldenburg et Debnenhorst, fratri, et Consanguineo nostro Carissimo Salu- tem, atque felicium successuum incrementum. Wii efiFterschrefne OUuflE Wigfastson, Laugmand i Tnind- hiemb, Hans Bagie Laugmand paa Stejen, Trand Benchestoch och Cristopher Trondtzen Wepner, Aszlagh Engebretszen, OUuf Mogensen, Peder Goutteszen, Bendt Karszen och Nielsz Laurid- zen; kiendis och gior witterligt for alle. Wedder- umme komen, unuorbodet, vor vns dar wy, *dar wy myt den ach- teyn mannen vorgaddert weren, guade bogerende, dat se sodane vj marck Densch vppe de last myt willen vthgeuen wolden, dar neyne clachte iffte sake mere van thomakende. Thruidt Pe- dirss0nn Kongz: Mayts fougid oflfuer Wemo klosters lenn An- ders Lanritzsson paa Sande Erlig och welbiurdige mand Jens Bielcke Norigis Candtzelers fougid att disse thvinde forskreffne Pergamenttis Breffue, her hos hengendis er rigtige och retferde- ligenn vdcopiett och forklarid. Bultz serffuingia wiid then helige kirkes strenge nsefftz fore Rise- berga closter for Sterlinge hyndra eller i nagra matto quaelia effter thenna dag Thes til ytermere wisso witnisbyrd oc hogre forwaring lathnm wij for hsengia war Scerete nedan fore. Gnedigester frauw, Jch weill.E. È) Hen- vendelse til Keiser (Karl V) til Fordel for sidstnievntes Svoger Kong (Christiem II) med Hensyn tO dennes Restitution i sino Rigor, efter at Medet i Hamburg er lebet frugteslost. Mon der ikke i Brevet er at itene Wnakrom - - Aavaak. sex tønsberg drømmetydning miste tenner

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *